Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
2 xã đầu của thị xã Bình Minh về đích nông thôn mới nâng cao
16:41 08/06/2020 GMT+7
Ngày 4-5/6/2020, tại tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Mỹ Hòa và Thuận An (thị xã Bình Minh) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019. Đây là 2 xã đầu tiên của thị xã Bình Minh và là 2 trong số 6 xã đầu

Ngày 4-5/6/2020, tại tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Mỹ Hòa và Thuận An (thị xã Bình Minh) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019.

Đại diện lãnh đạo xã Mỹ Hòa nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Tươi.

Đây là 2 xã đầu tiên của thị xã Bình Minh và là 2 trong số 6 xã đầu tiên của tỉnh về đích NTM nâng cao. Thị xã Bình Minh là đơn vị cấp huyện có số xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhiều nhất tỉnh hiện nay.

Với đặc thù là xã nông nghiệp, xã Mỹ Hòa đã củng cố thủy lợi với 98,34% diện tích đất nông nghiệp được khép kín và tưới tiêu chủ động; đồng thời tích cực thực hiện đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị của trái bưởi năm roi. Đến cuối năm 2019, thu nhập từ vườn bưởi đang cho trái đạt 490 triệu đồng/ha/năm, chiếm 92,8% diện tích bưởi cho trái, tăng 420 triệu đồng so năm 2015, là cơ sở để nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 47,07 triệu đồng/năm; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Sau khi đạt chuẩn NTM (năm 2017), xã Thuận An đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đưa xã về đích NTM nâng cao với nhiều chỉ tiêu đạt vượt so quy định. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64,14 triệu đồng/năm, tăng 1,33 lần so thời điểm xã đạt chuẩn NTM. Hiện, Thuận An hiện là xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tỉnh. Đến nay, 13/13 ấp đạt văn hóa liên tục 3 năm trở lên và đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Cần – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh lưu ý, cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân; lấy việc phục vụ lợi ích của dân làm động lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xuân Tươi