Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
An giang thêm một xã được công nhận nông thôn mới
09:21 11/06/2020 GMT+7
Ngày 10/6, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Kiến An đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2019. Tại lễ công bố, UBND tỉnh đã tặng bằng khen, kèm logo cho 8 tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng

Ngày 10/6, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Kiến An đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2019.

Đại diện lãnh đạo xã Kiến An nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Ảnh: Vân Nguyễn

Tại lễ công bố, UBND tỉnh đã tặng bằng khen, kèm logo cho 8 tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Tặng bằng khen, thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM. UBND huyện Chợ Mới tặng giấy khen 77 tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Toàn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới, xã Kiến An cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý nghĩa về xây dựng NTM. Có kế hoạch duy trì kiểm tra, thực hiện các tiêu chí từ nay đến năm 2025, đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, thu nhập, bảo hiểm y tế, môi trường, an ninh trật tự xã hội được giữ vững…

Tích cực đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giữ vững, nâng chất các xã đã đạt chuẩn NTM và tiếp tục quan tâm chỉ đạo tập trung đối 3 xã NTM có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân trong giai đoạn 2018-2020. Chú trọng xây dựng, đưa huyện Chợ Mới thành huyện NTM giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Vân Nguyễn