Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Bình Phước: 3 chương trình đột phá để đạt miêu tiêu năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp
08:07 04/10/2020 GMT+7
Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, 100% đại biểu đồng lòng tán thành nội dung chương trình

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, 100% đại biểu đồng lòng tán thành nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 03/10/2020, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X là đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, trong đó: tái cử là 10 đồng chí, chiếm 66,67%; 05 đồng chí lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 33,33%; có 06 Ủy viên Ban Thường vụ là nữ, chiếm 40%.

Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI gồm 11 ủy viên, trong đó: 9 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm chức (tái cử là 6 đồng chí, chiếm 54,54%, lần đầu tham gia là 5 đồng chí, chiếm 45,46%).

Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nghị quyết Đại hội đã đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 5 giải pháp lớn và 3 chương trình đột phá đến năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD; Cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng: 46% – 48%, thương mại dịch vụ: 36% – 38%, nông – lâm – thủy sản: 15% – 17%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ đồng; Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ – 18.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD; Cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng: 46% – 48%, thương mại dịch vụ: 36% – 38%, nông – lâm – thủy sản: 15% – 17%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ đồng; Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ – 18.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD.

Thành lập mới 6.000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã; Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới; mỗi huyện, thị xã, thành phố nâng cấp từ 1 đến 2 xã thành phường, thị trấn.

Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2.000 – 2.500 hộ nghèo. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm (cây điều và cao su) đạt 76,7%; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Để làm được điều trên, tỉnh Bình Phước đề ra 3 chương trình đột phá:

Thứ nhất, đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông đi trước một bước và tập trung cho 2 trọng điểm là Đồng Phú và Chơn Thành, để hình thành tam giác phát triển: Đồng Phú – Đồng Xoài – Chơn Thành; 2 tuyến hành lang là tuyến song song với Quốc lộ 13; tuyến song song với Quốc lộ 14; Tiếp tục thực hiện các tuyến kết nối nội tỉnh.

Thứ 2, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính: Phấn đấu đến năm 2025, chính quyền điện tử của tỉnh nằm trong Top 30 các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 90% trở lên thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn theo quy định, người dân không phải đến cơ quan nhà nước để gửi và nhận hồ sơ.

Thứ 3, đột phá phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng chính sách phát triển, thu hút lao động; phát triển hệ thống dạy nghề, tập trung hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành, liên kết đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo kỹ năng, thực hiện lộ trình kỹ năng số đạt trình độ căn bản cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc mới, quan trọng trên con đường xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh.

“Đại hội thống nhất cao mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Bí thư nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ mới với những thách thức mới, cơ hội mới; sự thành công của Đại hội là niềm cổ vũ to lớn, là nguồn sức mạnh, động viên để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội, phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Bí Thư Nguyễn Văn Lợi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí; chung sức, chung lòng; chủ động, sáng tạo; quyết tâm hành động; cải cách tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng đã tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa mới gồm 53 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Bình Phước gồm 15 đồng chí. 17 đồng chí được bầu là đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Tuấn