Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cấp tỉnh, huyện năm 2020
11:30 19/10/2020 GMT+7
Ngày 19/10, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội – T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện năm 2020” cho công chức, viên chức  Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và một số ban, đơn vị trực thuộc T.Ư

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Hội – T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện năm 2020” cho công chức, viên chức  Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và một số ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội. 

Đồng chí Vũ Ngọc Bình Ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội phát biểu Khai giảng lớp học.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Ngọc Bình – Ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội và các đồng chí Phó hiệu trưởng, lãnh đạo một số ban, đơn vị của T.Ư Hội cùng các học viên là công chức, viên chức Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và một số ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội.

Theo Ban tổ chức mục đích mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nhằm cập nhật những kiến thức mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động thực tiễn cho cán bộ Hội, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của Hội ND trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình cho biết: Đây là chương trình bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho cán bộ chủ chốt của Hội ND các cấp. Vì vậy, học tập chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ Hội.

Đặc thù của các cấp Hội ND, thường xuyên có sự biến động về nhân sự chủ chốt sau Đại hội nhiệm kỳ các cấp của Đảng và của Hội. Chính vì vậy, các cán bộ mới được phân công làm công tác Hội cần được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng phương pháp công tác để hiểu rõ hơn về tổ chức bộ máy cán bộ, hoạt động của Hội và phong trào nông dân, kịp thời tiếp cận với công việc của Hội và nhanh chóng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

“Để đạt được mục đích, yêu cầu của lớp học, đề nghị các đồng chí học viên nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; học phải đi đôi với hành, học phải gắn với thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân để có kết quả học tập tốt nhất, cũng như vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác sau này” – đồng chí Vũ Ngọc Bình nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Các học viên sẽ được tiếp thu và thảo luận 12 chuyên đề gồm: Lý luận về quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về nghiệp vụ, kỹ năng phương pháp công tác Hội như: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội NDVN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; công tác xây dựng tổ chức Hội; Hội NDVN với việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội…. và một số chuyên đề quan trọng khác như kỹ năng diễn thuyết trước công chúng; kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ Hội…

Lớp học sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 18 – 26/10/2020. Cuối khóa học các học viên sẽ viết một bài thu hoạch và được cấp Chứng chỉ.

Tin, ảnh: Tuệ Anh