Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cà Mau: Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đạt kết quả cao nhất
15:41 29/10/2020 GMT+7
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Đòng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều ngày 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 bế mạc. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI đã bầu Ban Chấp hành gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, cùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Thuỷ sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Cà Mau là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi tôm, với sản lượng hơn 2,7 triệu tấn. Kinh tế biển phát triển mạnh, sản lượng khai thác thủy sản hằng năm bình quân khoảng 200 ngàn tấn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, giá trị kinh tế rừng từng bước được nâng lên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 26%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều dự án công nghiệp lớn đã và đang được đầu tư, đặc biệt là cụm công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau. Khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh, gần 10%/năm. Du lịch từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín. Du khách và doanh thu du lịch tăng qua từng năm. Kim ngạch xuất bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ USD, tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tập trung đầu tư, có 82/82 xã có đường ô tô đến trung tâm. Toàn tỉnh có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét…

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí thông qua các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

“Chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, với toàn Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại phiên bế mạc.

“Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua là “một công trình tập thể”, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đạt kết quả cao nhất”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, ngay sau Đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, niềm phấn khởi, tự hào về sự thành công của Đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy  kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Hoàng Tuấn