Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chuẩn bị xây dựng Nghị quyết mới về đất đai và nông nghiệp
16:01 25/06/2021 GMT+7

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao.

Ngày 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tổng kết Nghị quyết 19 và Nghị quyết 26.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19 và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 cùng những ý kiến đóng góp giá trị tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, kết quả tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 2 Nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Ban Chỉ đạo.

Việc trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc giúp Ban chỉ đạo bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng Nghị quyết mới về đất đai và Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế – xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh làm việc với Bộ Nông nghiệp về tổng kết Nghị quyết 19 và Nghị quyết 26.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý, đối với việc tổng kết Nghị quyết 19, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai là rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10 năm nay, trong khi thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bới đại dịch Covid 19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết này.

Ông Trần Tuấn Anh yêu cầu: “Trong Nghị quyết mới của Bộ Chính trị những nội dung có liên quan đến phần của nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ chiếm vai trò rất lớn và yêu cầu sử dụng đất đai làm sao có hiệu quả để là nguồn lực thậm chí là động lực của đất nước cho phát triển cần phải làm rõ. Rất mong đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí trong Ban cán sự chỉ đạo để các cơ quan chức năng trong Bộ những gì là căn bản và trọng tâm để chúng ta tiếp thu, những gì cần loại bỏ và tiếp tục nghiên cứu đặc biệt là những vấn đề mới cần bổ sung liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất trong nông nghiệp”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bày tỏ quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Xác định tầm quan trọng to lớn của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao./.

(Theo VOV)