Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải: Phát huy những giá trị từ rừng vàng
Tuấn Trung - 13:21 17/09/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm qua, nhờ có cách làm đúng đắn, linh hoạt trong trồng, quản lý và khai thác tối đa các lợi ích từ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã không chỉ hoạt động ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên mà còn góp phần xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng bền vững cho tỉnh Quảng Trị phát triển ngành chế biến lâm sản.
Hàng năm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải còn tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động ở địa phương, đây là hoạt động an sinh xã hội rất lớn của doanh nghiệp.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đang được giao quản lý và khai thác trên 8.600ha rừng. Trong đó, có 2.500ha rừng tự nhiên được giao bảo vệ, còn lại hơn 6.000ha là rừng trồng.

Ông Hoàng Ngọc Thành - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải cho biết: Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các huyện và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn đơn vị đóng chân mà tập thể 120 người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Để nâng cao chất lượng rừng trồng, thời gian qua Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng. Việc mạnh dạn áp dụng các hình thức liên doanh, liên kết với các hộ dân trồng rừng đã phát huy hiệu quả, từ đó nhân dân đã tham gia cùng doanh nghiệp quản lý, khai thác, chịu trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi từ rừng.

Chính vì vậy, trong bối cảnh nhiều đơn vị được giao quản lý đất rừng trồng trên cả nước bị xâm lấn, không giữ được đất rừng và gặp khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động bảo vệ, trồng và giữ rừng ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải lại luôn được đảm bảo bền vững.

Để đảm bảo chất lượng rừng trồng và thời vụ trồng rừng hàng năm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã chủ động xây dựng vườn ươm.

Trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng tự nhiên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã phối hợp chặt các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân; qua đó đã giám sát, kiểm tra thường xuyên các diện tích rừng của đơn vị. Trong đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từ ban lãnh đạo đến các cán bộ, công nhân viên đều có những phần việc rõ ràng.

Hàng năm, Công ty luôn xây dựng phương án, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương những nơi có rừng của Công ty để mở các lớp: Tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ và phát triển vốn rừng; Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng; chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương để xây dựng quy chế phối hợp, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ việc vi phạm…

Với những kế hoạch đã triển khai trong quản lý và phát triển rừng chuyên nghiệp và hiệu quả, chính vì vậy, từ năm 2011 rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã được cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC (năm 2022 Công ty cũng đang triển khai các phần việc để được công nhận rừng trồng đạt chứng chỉ FSC lần 3). Nhờ đó các sản phẩm lâm nghiệp của Công ty được tiêu thụ ổn định đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. 

“Hàng năm trong công tác trồng rừng, khai thác nhựa thông, chăm sóc rừng, làm vườn ươm… Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động thời vụ ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) và huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) gọi là lao động thời vụ nhưng công việc đều đặn từ đầu năm đến cuối năm. Đây cũng là hoạt động an sinh xã hội rất lớn của Công ty với người dân địa phương trong quá trình phát triển”.
Ông Hoàng Ngọc Thành – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải.