Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đạo đức nghề nghiệp là cốt lõi trong hoạt động báo chí
07:09 21/06/2021 GMT+7

Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp là cốt lõi của hoạt động báo chí. Trong bối cảnh hiện nay, báo chí cần khẳng định vai trò và sức mạnh của mình bằng thông tin chính xác với độ tin cậy và sự thuyết phục cao.

Nhà báo Bá Dũng.

Trong những năm qua, báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện và sâu sắc thực tiễn sống động của đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Qua đó, hiện rõ hình ảnh một đất nước đổi mới, một nền kinh tế đang chuyển động mạnh theo hướng kiến tạo, tạo nên luồng sinh khí mới trong đời sống. Từ đó, những điều tích cực được nhân lên và giảm bớt những hiện tượng tiêu cực. Đóng góp quan trọng vào thành tích đó của đất nước, báo chí đã vinh dự, tự hào là một trong những lực lượng đi đầu trong tuyến đầu chống dịch, thông tin tuyên truyền chính thống, đúng với thực tế, chấn chỉnh các thông tin sai trái gây hoang mang dư luận.

Thời gian qua, báo chí đã thể hiện được vai trò tiên phong, đóng góp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Cuộc đấu tranh này đã đạt được những kết quả hết sức rõ ràng, từ đó gia tăng niềm tin trong toàn dân và đặc biệt đã thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng thời, báo chí đã bám sát, thông tin kịp thời, sống động đường lối, chính sách và hoạt động đối ngoại hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, báo chí đã góp phần xây đắp, bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần dân tộc.

Bên cạnh những đóng góp tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước, báo chí cũng còn tồn tại những bất cập, thiếu sót, sai phạm. Một số cơ quan báo chí thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, vẫn còn hiện tượng một số người làm báo lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vòi vĩnh, tống tiền doanh nghiệp; hiện tượng báo chí bị mạng xã hội dẫn dắt, chạy theo những thông tin câu view đưa thông tin vội vàng mà thiếu kiểm chứng dẫn đến thông tin sai sự thật, gây tác động xấu đến dư luận xã hội.

Phải khẳng định rằng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là vấn đề nền tảng, mang tính sống còn đối với hoạt động báo chí. Một nền báo chí không thể lành mạnh nếu người làm báo không nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Bản thân mỗi nhà báo càng phải không ngừng rèn luyện nghiệp vụ và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của mình. Các cơ quan báo chí phải không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng trong từng bài viết, từng ấn phẩm, từng sản phẩm báo chí… để tờ báo tạo được thương hiệu trong lòng công chúng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí của Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà báo cần có lập trường kiên định vững vàng trong mọi điều kiện. Ý thức và bản lĩnh chính trị của người làm báo cách mạng, tư tưởng, văn hóa, kiên quyết chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch… Đó là cơ sở cốt lõi để mỗi nhà báo tự mình phấn đấu vượt lên, cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Mỗi nhà báo là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của người làm báo trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân.

Nguyễn Vân (ghi)