Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp đang đi vào chiều sâu, phát triển bền vững
Ái Vân - 10:29 06/06/2023 GMT+7
Ngày 5/6, tại tỉnh Đồng Tháp, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp số 57-KHPH/HNDT - SNNPTNT giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giai đoạn 2020 - 2025

Theo báo cáo sơ kết, Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025 được đánh giá đã và đang được các bên tổ chức thực hiện tốt. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của kế hoạch và tình hình thực tiễn từng địa phương, các đơn vị đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp.

Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của các chương trình, đề án trọng tâm thuộc lĩnh vực NN&PTNT được triển khai thực hiện tốt. Từ đó, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao đời sống nông dân; hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Việc phối hợp triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được nhân rộng như: Mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm; mô hình sản xuất lúa giống theo quy trình “1 phải 5 giảm”, mô hình liên kết, cơ giới hóa sản xuất lúa giống gắn với truy xuất nguồn gốc…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở NN&PTNT. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng sự phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ giữa các đơn vị chưa được thường xuyên; việc kiểm tra, định hướng, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai nội dung phối hợp hàng năm chưa kịp thời và hiệu quả; các đơn vị chưa tổ chức sơ kết đánh giá việc phối hợp thực hiện Kế hoạch hàng năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm tiếp theo…

Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở NN&PTNT đến năm 2025, các đơn vị tập trung vào các mục tiêu xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống; xây dựng, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại…