Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
“Đoàn kết-Kỷ cương-Nêu gương-Sáng tạo-Hiệu quả” để thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội chi bộ đề ra
14:07 01/06/2020 GMT+7
Sáng ngày 1/6, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan T.Ư

Sáng ngày 1/6, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tuyên huấn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập, nghiên cứu và vận dụng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên  nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực thiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm và nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin, lý luận của Hội. Với sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Tạp chí Nông thôn mới đã đảm bảo việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm Tạp chí bám sát vào tôn chỉ, mục đích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tạp chí đã tập trung quan tâm, đầu tư vào đổi mới nội dung và hình thức các ấn phẩm tăng tính hấp dẫn và chất lượng tuyên truyền. Nội dung, các chuyên mục của Tạp chí từng bước được thay đổi, bổ sung, cải tiến bám sát thực tiễn, hơi thở cuộc sống, những đổi thay của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phù hợp với thời điểm tuyên truyền, phản ánh thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất giải pháp, phản biện xã hội… đã đáp ứng được một phần yêu cầu thông tin, tuyên truyền, phục vụ công tác nghiên cứu, lý luận, phản biện xã hội của cán bộ HND các cấp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chi ủy, chi bộ đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu, chủ động độc lập công tác, hợp tác lao động cùng đóng góp để hoàn thành từng số Tạp chí và kế hoạch xuất bản, tổ chức các hoạt động dịch vụ trong cả năm của tòa soạn.

Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Chi hội Nhà báo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tòa soạn.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, là cơ quan thông tin, lý luận của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, Tạp chí vừa phải đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đồng thời phải tổ chức các hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu nên gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời gian hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh… đã phần nào ảnh hưởng đến một số hoạt động của tòa soạn và đời sống, tâm tư của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tòa soạn. Các ấn phẩm in Tạp chí Nông Thôn Mới có những hạn chế đặc biệt về nội dung cần phải tăng cường hàm lượng các thông tin nghiên cứu – lý luận, cả về dung lượng lẫn chất lượng và sự tương tác; tập trung nội dung chuyên sâu về giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng, tác động đến sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ nhất là về lãnh đạo về công tác tư tưởng, chính trị của đảng viên và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội (thứ 3 từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn -Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội (ngoài cùng bên phải) chúc mừng Chi ủy Chi bộ Tạp chí Nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên cơ sở kết quả tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội đã đề ra  phướng hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2022. Mục tiêu trọng tâm là: Tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tập thể đoàn kết, thống nhất với phương châm: Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo – Hiệu quả ; Xây dựng đội ngũ đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị; có chuyên môn nghiệp vụ chắc, tận tụy, tận tâm và trách nhiệm, gương mẫu; Lãnh đạo cơ quan thống nhất về hành động, vững về chính trị, mạnh về tổ chức, hoạt động nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng được yêu cầu thông tin nghiên cứu, lý luận, phản biện xã hội của tổ chức Hội và giai cấp nông dân. Nâng cao thu nhập cho người lao động trong tòa soạn, đảm bảo các điều kiện để người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà tập thể Chi bộ Tạp chí Nông thôn mới đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, đảng viên, vai trò tiên phong, gương mẫu đảng viên, phóng viên, biên tập viên được nâng lên; Nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đây là những nhân tố tạo nên thành công của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ tới đây, để Chi bộ Tạp chí Nông thôn mới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan chỉ đạo Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới cần bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Chi ủy cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là 3 Nghị quyết trọng tâm về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh trên cơ sở đó Chi bộ cụ thể hóa thành chương trình, nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Chi bộ cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội đại biểu đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực thiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí Nông thôn mới là cơ quan thông tin, lý luận của Hội, vì vậy chi bộ cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về công tác tư tưởng lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Yêu cầu đối với việc quản lý đảng viên làm công tác báo chí đòi hỏi càng cao hơn, cần phải thường xuyên bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Tạp chí Nông Thôn Mới khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tin: Kiều Oanh. Ảnh: Trọng Đạt