Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Gia Lai: Dành 5.200 tỷ đồng cho Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu
13:27 19/06/2021 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án được thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; trong đó đặc biệt, ưu tiên phát triển tại các vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như huyện Kbang, Đắk Đoa, Mang Yang, An Khê, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.

Cây Cà gai leo đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Nguồn: nongnghiep.vn)

Hiện tỉnh Gia Lai có khoảng 600 loài dược liệu thuộc 153 họ tập trung ở dưới tán rừng; trong đó, 21 loài dược liệu là thực vật quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và 30 loài dược liệu được sử dụng rộng rãi như mật nhân, sa nhân, đẳng sâm, đương quy, đinh lăng, ba kích… Một số loài đã được nhân rộng diện tích trồng để khai thác.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1.000ha dược liệu, chủ yếu là cây sa nhân tím, sả, cà gai leo, nghệ vàng, đinh lăng, đương quy được trồng với các diện tích nhỏ lẻ, rãi rác dưới tán rừng, trên đất nông nghiệp của một số doanh nghiệp và hộ gia đình.

Theo Đề án, dự kiến đến năm 2030, Gia Lai sẽ phát triển diện tích dược liệu đạt khoảng 20.000ha; trong đó, diện tích trồng sâm Ngọc Linh khoảng 800ha, lan kim tuyến 1.000ha, thất diệp nhất chi hoa 500ha, đinh lăng 2.500ha, mật nhân 2.000ha, sa nhân tím 1.000ha, đẳng sâm 1.000ha, đương quy 1.000ha, cà gai leo 1.000ha…

Mục tiêu của Đề án là bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên; bảo tồn, phát triển nguồn gen dược liệu bản địa, đặc hữu, quý hiếm, có giá trị và có nguy cơ tuyệt chủng. Phấn đấu đến năm 2030 tỉnh sẽ hình thành Trung tâm bảo tồn tri thức y học cổ truyền và nguồn gen cây thuốc quý của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; khai thác bền vững các loại dược liệu trong tự nhiên, dưới tán rừng gắn với việc bảo vệ rừng.

Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu; tận dụng tiềm năng, cơ hội thị trường nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên dược liệu; đồng thời, bảo tồn và phát triển cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh.

Cùng đó, Gia Lai sẽ hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến để tạo ra các thương phẩm có chất lượng cao, có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, Đề án cũng sẽ tạo thu nhập, đầu ra sản phẩm ổn định cho lao động địa phương./.

(Theo vietnam+)