Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Giáo viên mầm non phải sử dụng được một loại ngoại ngữ
00:14 24/12/2018 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định, giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ, trong đó ưu tiên tiếng Anh, hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 26/2018/TT/BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo quy định giáo viên mầm non phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về phẩm chất. Ảnh internet.

Theo thông tư này, giáo viên mầm non phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về phẩm chất; chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng; sử dụng ngoại ngữ.

Điểm mới đáng chú ý so với quy định hiện hành là giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ, trong đó ưu tiên tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số.

Mức quy định tối thiểu của tiêu chí sử dụng ngoại ngữ đối với giáo viên mầm non là sử dụng được các từ ngữ, câu đơn giản trong giao tiếp thông thường.

Quy định nói trên áp dụng đối với tất cả giáo viên mầm non làm việc tại các nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ học kỳ II năm học 2018-2019, và thay thế cho Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008.

PV