Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hiệp hội VATAP: Đề nghị cơ quan chức năng thu hồi con dấu của tổ chức trực thuộc
22:53 22/12/2018 GMT+7

Vừa qua, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã ra văn bản đề nghị Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp thu hồi con dấu của Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu (HH&TH).

Ngày 22/10/2018, Hiệp hội VATAP có Quyết định số 87/QĐ-HH về việc tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện, đình chỉ chức vụ Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM.

Thông báo số 88/TBHH ngày 22/10/2018 về việc bà Nguyễn Thị Sinh không còn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội, Phó tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 87, Hiệp hội VATAP đã ban hành Thông báo số 88/TBHH ngày 22/10/2018 về việc bà Nguyễn Thị Sinh không còn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội, Phó tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo Thông báo này, Hiệp hội VATAP cũng yêu cầu bà Nguyễn Thị Sinh bàn giao các hồ sơ liên quan và con dấu của cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 5/11/2018.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Sinh không thực hiện theo Quyết định của VATAP, tiếp tục sử dụng con dấu của cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM bất hợp pháp đến nay.

Ngày 10/12, VATAP đã có văn bản số 109/CV-HH đề nghị Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an) phối hợp hỗ trợ thu hồi con dấu của cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM.

Phong Vân