Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội ND huyện Châu Đức: Đẩy mạnh hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, phát triển kinh tế
16:29 15/10/2020 GMT+7
Chiều ngày 14/10, Hội Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020) và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm

Chiều ngày 14/10, Hội Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020) và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Vân Nguyễn

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989 đến nay đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng chục ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực của từng gia đình.

Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân trong huyện đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chiếm trên 60% so với tổng số hộ nông dân trong huyện, cuối năm bình xét hộ đạt chiếm trên 50% so với tổng số hộ đăng ký. Đến năm 2020, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là  5.100 hộ (bao gồm: 8 hộ được đề nghị công nhận nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 60 hộ cấp tỉnh, 1.027 hộ cấp huyện và 4.005 hộ cấp cơ sở), chiếm 51,3% so với số hộ đăng ký. Số hộ được Hội giúp đỡ thoát nghèo trong 5 năm: 753 hộ.

Hội Nông dân Châu Đức đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững như: Mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại thị trấn Ngãi Giao (10 hộ tham gia); mô hình trồng bắp giống cao sản tại xã Nghĩa Thành và Bình Trung (15 hộ tham gia); mô hình trồng rau ăn quả tại xã Suối Rao (Bí đỏ- 15 hộ tham gia); mô hình chăn nuôi dê tại xã Xuân Sơn với 15 hộ tham gia; tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cho 500 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn huyện; mô hình chăn nuôi dê cho hội viên, nông dân nghèo tại xã Láng Lớn 10 hộ; mô hình nuôi bò thịt vỗ béo cho 25 hộ đồng bào dân tộc tải xã Sơn Bình, Kim Long…

Nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, tính đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân được giải ngân trên địa bàn huyện hơn 20 tỷ đồng, cho 527 hộ vay thực hiện 51 dự án phát triển sản xuất; Nguồn vốn giải ngân đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đã góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ cho hội viên nông dân có thêm vốn đầu tư sản xuất nhằm tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức cho biết: HND huyện tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất theo hướng phát triển quan hệ liên kết với chủ trang trại, các cơ sở chế biến, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư; Chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

“Thời gian tới, tiếp tục đề nghị UBND huyện trích ngân sách hỗ trợ và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ Nông dân cơ sở. Các dự án ủy thác của nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và Trung ương dàn trải đủ 16 xã, thị trấn. Tổ chức quản lý, điều hành sử dụng Quỹ đúng quy định nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quản hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân, góp phần hỗ trợ vốn giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất” – ông Linh cho biết.

Vân Nguyễn