Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hướng dẫn thực hiện Quy trình xét chọn Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ IV - năm 2022
Bảo Minh - 14:52 11/10/2022 GMT+7
Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-HNDTW, ngày 08/9/2022 về việc tổ chức Chương trình Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ IV - năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Chương trình Tôn vinh ban hành Hướng dẫn một số bước thực hiện quy trình xét chọn “Nhà Khoa học của Nhà nông” như sau:

I. Quy chế xét chọn, tôn vinh "Nhà khoa học của Nhà nông"

II. Kế hoạch tổ chức Chương trình

III. Hướng dẫn một số nội dung thực hiện quy trình xét chọn "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ 4 năm 2022

 

IV. Mẫu hồ sơ đề cử "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ 4 năm 2022