Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
T.Ư Hội NDVN công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ
07:51 26/06/2020 GMT+7
Thực hiện Đề án“Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW

Thực hiện Đề án“Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị”, chiều ngày 25/6, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Phạm Xuân Hồng  -Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN công bố các quyết định tại buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội.

Đồng chí Phạm Xuân Hồng  -Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã công bố các quyết định về việc sáp nhập một số đơn vị thuộc Trung ương Hội NDVN, gồm:

– Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng phát triển bền vững thuộc Văn phòng vào Trung tâm Môi trường nông thôn và thành lập Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững;

– Quyết định sáp nhập Trung tâm Thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản thuộc Văn phòng vào Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn;

– Quyết định sáp nhập Phòng Đầu tư – Xây dựng và Phòng Kế hoạch – Tài chính thành Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng cơ bản thuộc Văn phòng Trung ương Hội; Quyết định sáp nhập Phòng Kế toán, Phòng Hành chính – Quản trị và Đội xe thành Phòng Hành chính, Quản trị và Kế toán thuộc Văn phòng T.Ư Hội;

– Quyết định sáp nhập Phòng Tổng hợp và Phòng Thông tin – Tư liệu – Lưu trữ thành “Phòng Tổng hợp, Thông tin và Lưu trữ” thuộc Văn phòng Trung ương Hội;

– Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng T.Ư Hội NDVN phía Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực T.Ư Hội tại miền Nam;

– Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng Trung ương Hội NDVN tại miền Trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung – Tây Nguyên.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ như sau:

– Phân công đồng chí Phạm Minh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách phía Nam, giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội tại miền Nam, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 05, cụm số 06 kể từ ngày 19/6/2020;

– Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế T.Ư Hội giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020;

– Bổ nhiệm đồng chí Mai Bắc Mỹ – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác Quốc tế T.Ư Hội giữ chức Trưởng ban Hợp tác Quốc tế T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020;

– Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững thuộc T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Lò Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực T.Ư Hội tại miền Trung – Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Trung – Tây Nguyên, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 04, kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VI, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn T.Ư Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn kể từ ngày 19/6/2020.

– Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Xuân Quý – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VII; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn thuộc T.Ư Hội và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn thuộc T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020;

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN trao quyết định cho đồng chí Trương Xuân Quý.

– Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội kiêm Chánh Văn phòng Phát triển bền vững kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên huấn và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Hội kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp NDVN; điều động đến nhận công tác tại Ban Kinh tế T.Ư Hội và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Phạm Huy Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn; điều động đến nhận công tác tại Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh thuộc T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Đỗ Minh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững thuộc T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Phạm Văn Đức – Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Xã hội, Dân số, Gia đình và phân công giữ chức Phó trưởng Ban Xã hội, Dân số, Gia đình T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

– Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam kể từ ngày 19/6/2020;

–  Đồng chí Trần Thị Huyền – Phó trưởng Phòng Tổ chức xây dựng Hội thuộc Ban Tổ chức T.Ư Hội được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực T.Ư Hội tại miền Trung – Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Trung – Tây Nguyên kể từ ngày 19/6/2020;

– Điều động đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN đến nhận công tác tại Văn phòng T.Ư Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp, thông tin và lưu trữ kể từ ngày 19/6/2020;

– Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hùng – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cán bộ Hội NDVN giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020;

– Bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghiêu – Chuyên viên chính Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh T.Ư Hội giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020;

– Điều động đồng chí Vũ Duy Hưng – Chuyên viên chính Ban Xã hội, Dân số, Gia đình T.Ư Hội đến nhận công tác tại Văn phòng T.Ư Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Thư ký đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Tại lễ công bố, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN  chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, phân công, đồng chí nhấn mạnh: Với trọng trách mới các đồng chí cần tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập về phương pháp luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hết sức khiêm tốn và cầu thị tiến bộ, luôn tu dưỡng và làm theo tấm gương Bác Hồ để từng bước hoàn thiện bản thân, sống chân thành và trung thực, nêu gương trong đơn vị để hoàn thành tốt chức trách được giao và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tân Trưởng ban Kinh tế T.Ư Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội NDVN, Đảng ủy cơ quan và toàn thể lãnh đạo, cán bộ các Ban, đơn vị liên quan đã giúp đỡ, tạo điều kiện để các bản thân và các đồng chí được bổ nhiệm phát huy khả năng, đồng thời hứa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo T.Ư Hội NDVN.

Tin, ảnh:  Bảo Minh