Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tỷ lệ hoà giải thành cao khi Hội tham gia
07:14 27/06/2021 GMT+7

Hội Nông dân (ND) với vai trò là trung tâm nòng cốt chăm lo đời sống cho bà con ND, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên ND đã thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình của ND để kịp thời phản ánh, phối hợp với các cấp có liên quan nhằm giải quyết những vướng mắc để bảo vệ quyền lợi cho ND.

Ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật ở Hội ND phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa và tuyên truyền về luật đất đai.

Đưa kiến thức pháp luật đến với hội viên

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên ND, những năm gần đây, Hội ND Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tích cực tăng cường giám sát, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên ND. Ban Thường vụ Hội ND Thanh Hóa đã thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc, trung tâm có 2 tư vấn viên pháp luật và các cộng tác viên tại các huyện, thị thành Hội trong tỉnh để tổ chức tư vấn tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với ND.

Hội tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách mới của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thuỷ; Luật Đất đai; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh dân chủ cơ sở; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Thủy sản, Luật Xây dựng… các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,… Đồng thời, Hội ND cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tiếp dân ở các cấp được 50 lớp cho 5.500 lượt người về kỹ năng viết tin bài, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoà giải ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tiến hành hoà giải thành 3.908/5.762 vụ tranh chấp, khiếu kiện của ND, trong đó Hội ND tham gia trực tiếp hoà giải 3.942 vụ và Hội trực tiếp hoà giải 1.386 vụ. Nhìn chung, các vụ việc đưa ra hòa giải có sự tham gia của thành viên Hội ND thường có tỷ lệ hòa giải thành cao. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung “Thông tin ND Thanh Hoá” đưa nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật vào nội dung bản tin xuất bản từ 2015 đến nay đã phát hành 105.000 cuốn cấp phát đến 100% chi, tổ Hội. Vận động cán bộ, hội viên ND tham gia xây dựng tủ sách pháp luật tại cộng đồng dân cư, đến nay đã xây dựng được 1.524 tủ sách ở chi Hội và hàng trăm đầu sách tạo thuận lợi cho ND học tập, tra cứu tìm hiểu pháp luật.

“Một trong những vấn đề mà Hội đang quan tâm và đạt kết quả tốt là “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ND tham gia bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền trật tự ATGT năm 2020 triển khai xuống cơ sở. Đồng thời, phối hợp duy trì và chỉ đạo hiệu quả hơn 1000 mô hình “Đoạn đường Hội ND tự quản về trật tự ATGT”. Chỉ đạo thành lập 1 mô hình câu lạc bộ “Nông dân với ATGT” tại thị trấn Triệu Sơn. Tổ chức tập huấn về ATGT, lồng ghép với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho hội viên, ND. Duy trì sinh hoạt và thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực…, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, ND”, bà Hà Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh chia sẻ.

Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân

Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg trên cơ sở Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 27/27 huyện, thị, thành phố đã thành lập, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo. Theo đó mỗi ban có từ 7- 9 thành viên do Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và Chủ tịch Hội ND làm phó ban, các thành viên được cơ cấu ở các ban, ngành chức năng liên quan, ở cấp xã đã xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiến hành các biện pháp hòa giải, tổ chức đối thoại với ND, giải quyết mâu thuẫn ngay tại cơ sở hạn chế khiếu kiện đông người, kéo dài vượt cấp.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội tham gia tiếp 2.699 lượt ND, tiếp nhận và tham gia giải quyết 438 đơn thư, tham gia hòa giải 840 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ ND; Trung tâm tư vấn pháp luật tiếp 6 lượt công dân về nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND được quan tâm kịp thời hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp đông người, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự trong tỉnh. Đa số các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ND đều liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách của thanh niên xung phong, bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường. Tại các buổi tiếp dân đã được các cấp Hội hướng dẫn, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật và được các đối tượng chấp nhận.

Đối với các dự án thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp, chính quyền các cấp đã mời đại diện Hội ND cùng cấp tham gia ý kiến ngay từ đầu và tham gia giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của ND tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện dự án. Điển hình như tham gia đối thoại trực tiếp giải quyết khiếu nại về công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch các dự án, di chuyển bến đậu bè mảng của ngư dân ra khỏi vùng du lịch sinh thái, cưỡng chế thu hồi đất tại Đường Cong vạn Chài trên địa bàn TP. Sầm Sơn. Tham gia vận động và đối thoại với các cấp chính quyền trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại Công ty Thanh Thái xã Yên Lâm Yên Định; việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh.

Thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của ND, các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho ND các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khiếu nại, tố cáo của ND để vận động, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa ND với ND, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của ND.

Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tiến hành hoà giải thành 3.908/5.762 vụ tranh chấp, khiếu kiện của ND, trong đó Hội ND tham gia trực tiếp hoà giải 3.942 vụ và Hội trực tiếp hoà giải 1.386 vụ. Nhìn chung, các vụ việc đưa ra hòa giải có sự tham gia của thành viên Hội ND thường có tỷ lệ hòa giải thành cao.

Bạch Dương