Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Vùng Việt Bắc luôn là “phên dậu” vững bền, “tấm lá chắn” phía đông bắc của đất nước

07:36 26/04/2022 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 25/4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm, làm việc tại Quân khu 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân tới thăm, làm việc tại Quân khu 1.

Cùng đi có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang Việt Bắc - Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng "tiên phong" cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng "Trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với dân". Đồng bào các dân tộc các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không tiếc máu xương, dâng hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc gần 59.000 liệt sĩ, hơn 22.000 thương binh, gần 2.400 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng".

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vùng Việt Bắc luôn là "phên dậu" vững bền, "tấm lá chắn" phía đông bắc của đất nước.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tính hiệu quả trên cả biên giới và nội địa; kết hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ nhân đạo, phòng chống đại dịch COVID-19... góp phần tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm và những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong thời gian qua.

Nhắc lại truyền thống hào hùng trong trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân khu 1, Chủ tịch nước mong muốn Quân khu tiếp tục phát huy, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, viết tiếp những trang sử vàng của Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc năm xưa và Quân khu 1 ngày nay.

Phân tích bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới, rất cao nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định.

Đặc biệt cần tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi; bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Theo Báo Chính Phủ