Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ký thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” tỉnh Nam Định

Khuất Thu Nga - 16:07 24/05/2022 GMT+7
Ngày 24/5/2022, Hội Nông dân tỉnh Nam Định và Công ty Bảo hiểm PVI Hải Dương tổ chức Hội nghị Ký kết Thỏa thuận hợp tác và thảo luận Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chương trình thỏa thuận hợp tác được hai bên ký kết thực hiện với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bên.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo hiểm PVI Hải Dương cùng Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo PVI Hải Dương cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh Nam Định, phòng chức năng công ty Bảo hiểm PVI Hải Dương.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo hiểm PVI Hải Dương ký kết Thoả thuận hợp tác.

Hội nghị này nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác ngày 18/3/2022 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân ” triển khai trong năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo, hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Thông qua Hội Nông dân các tỉnh thành phố trong cả nước, Bảo hiểm PVI cũng sẽ hợp tác đào tạo, phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Việc hợp tác này nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI.

Bình Dương: Ký kết Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân
(Tapchinongthonmoi.vn)- Ngày 19/5, tại tỉnh Bình Dương, Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương tổ chức Lễ ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác của Trung ương..