Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quảng Bình: Trên 2.700 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất, giao rừng

21:51 10/11/2019 GMT+7
Để tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, trong thời gian qua, chính quyền huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã kịp thời, nhanh chóng hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) để họ ổn định cuộc sống và xây dựng đời sống,

Để tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, trong thời gian qua, chính quyền huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã kịp thời, nhanh chóng hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) để họ ổn định cuộc sống và xây dựng đời sống, nếp sống văn hóa. 

Nhờ được giao đất, giao rừng nhiều hộ dân đã ổn định được cuộc sống. (Ảnh : BQB)

Đến nay, huyện Minh Hóa đã có trên 2.700 hộ gia đình là ĐBDTTS được nhận đất, nhận rừng và nhận khoán bảo vệ rừng, trong đó có 1.181 hộ nhận đất lâm nghiệp với diện tích 1.765,69 ha; 1.604 hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ với diện tích trên 7.000 ha rừng, nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện 840,515 triệu đồng.

Ông Đinh Xuân Tiến – Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Hóa cho biết, được nhận đất, nhận rừng người dân vô cùng phấn khởi, vì từ đây họ có cơ sở, nền tảng để trồng trọt, chăn nuôi để phát triển cuộc sống của mình. Đồng thời, cơ bản đã từng bước giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng ĐBDTTS. Nhờ được giao đất lâm nghiệp, các hộ gia đình ở các xã vùng ĐBDTTS ở huyện Minh Hóa đã tập trung trồng rừng kinh tế, trồng cây bản địa để tăng thu nhập, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của bà con.

Năm 2019, bà con các xã vùng ĐBDTTS ở huyện Minh Hóa đã đăng ký trồng mới diện tích rừng kinh tế với số lượng lớn, tiêu biểu như xã Trọng Hóa (500ha); Hóa Sơn (100ha)… Nhiều hộ ĐBDTTS có thu nhập cao từ trồng rừng kinh tế như: ông Trần Xuân Tư, Trần Xuân Liệu, Cao Xuân Lực (xã Thượng Hóa); ông Hồ Kinh, Hồ Khiên, Hồ Két (xã Trọng Hóa); bà Cao Thị Thắng, Cao Thị Hướng (xã Hóa Sơn)…

Bảo Trung