Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Quảng Nam: Thưởng 200 triệu đồng cho “khu dân cư kiểu mẫu” đẹp nhất.
22:53 26/08/2019 GMT+7
Để khuyến khích và nhân rộng mô hình tiêu biểu, sắp tới tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu khu nào đẹp nhất sẽ được nhận số tiền 200 triệu đồng, giải Nhì sẽ nhận được 140 triệu đồng. Ngày 24/8, Ông Đỗ Vạn Lộc

Để khuyến khích và nhân rộng mô hình tiêu biểu, sắp tới tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu khu nào đẹp nhất sẽ được nhận số tiền 200 triệu đồng, giải Nhì sẽ nhận được 140 triệu đồng.

Ngày 24/8, Ông Đỗ Vạn Lộc – Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch  tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham gia cuộc thi, nếu Khu dân cư NTM kiểu mẫu nào đạt giải nhất sẽ nhận phần thưởng 200 triệu đồng. Ảnh: Gia Bảo

Theo ông Lộc, mục đích của cuộc thi này nhằm phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc xây dựng KDCNTMKM trở thành một phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế – văn hóa – xã hội – môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các KDCNTMKM trở thành những “Làng quê đáng sống”…

“Cuộc thi cũng tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, bảo đảm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả cao và bền vững hơn…” – Ông Lộc nhấn mạnh.

Qua đó, lựa chọn được các thôn tiêu biểu, điển hình nhất trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM trên địa bàn tỉnh để làm điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Các KDCNTMKM đạt chuẩn là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng thành công “xã NTM nâng cao” và “xã NTM kiểu mẫu”.

Hiện nay, tại Quảng Nam đã hình thành nhiều Khu dân cư kiểu mẫu khá đẹp. Ảnh: Gia Bảo

Cuộc thi gồm, cấp xã tiến hành khảo sát thực trạng, chọn từ 1 đến 2 thôn nổi bật nhất đăng ký với UBND cấp huyện để tham gia cuộc thi KDCNTMKM. Trong đó, yêu cầu các xã đã đạt chuẩn NTM phải đăng ký ít nhất 1 thôn để tham gia dự thi cấp huyện.

Cấp huyện, trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức cuộc thi cấp huyện, trên cơ sở đó rà soát, chọn tối đa 2 thôn tiêu biểu nhất, có thành tích cao nhất trong cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh, trường hợp huyện chưa có nhiều KDCNTMKM, thì cần tập trung chỉ đạo thôn tiêu biểu nhất để bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 1 thôn đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh. Riêng tại thị xã Điện Bàn, phong trào xây dựng KDCNTMKM đang được đẩy mạnh nên được chọn tối đa 5 thôn để dự thi cấp tỉnh.

Đối với cấp tỉnh, trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi để tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, gồm các phần: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí KDCNTMKM theo thang điểm tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch này; Chiếu phóng sự video clip, hình ảnh về kết quả thực hiện của thôn để tổ chức đánh giá; trong đó yêu cầu video clip cần thể hiện cho được cảnh quan môi trường, những nét nổi bật, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế.

Khu dân cư kiểu mẫu ở làng Đại Bình, xã Quế Trung (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) được đánh giá là một làng quê đáng sống. Ảnh: CTV

Được biết, cuộc thi cấp tỉnh có 11 giải thưởng. Trong đó có   2 giải Nhì, mỗi giải 140 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 100 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích với 60 triệu đồng mỗi giải cùng các giải phụ khác, với tổng kinh phí cuộc thi hơn 1 tỷ đồng1 giải Nhất với giá trị giải thưởng 200 triệu đồng.

Thời gian UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020. Đối với cuộc thi cấp tỉnh sẽ thực hiện trong quý III/2020.

Gia Bảo