07:02 23/01/2023 GMT+7
Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
thăm mô hình trồng thanh long của hội viên nông dân huyện Bình Lục (Hà Nam). Ảnh tư liệu

Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, đồng chí đánh giá như thế nào về những sự kiện nổi bật mà Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công và kết quả công tác Hội năm 2022?

Năm 2022, dư âm hậu quả đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp bất thường, thế giới bị ảnh hưởng lớn bởi xung đột Nga - Ukraine, đã khiến thương mại thế giới nói chung, thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lạm phát, giá cả vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao và không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến nông nghiệp, sản xuất, đời sống của hội viên nông dân và gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động của các cấp Hội. Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân cả nước đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện, hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân. Trong đó, điểm nhấn năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo và tổ chức thành công các chương trình, sự kiện lớn như: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ Tư, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam tại Sơn La; Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI; Diễn đàn nông dân Quốc gia; Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam lần thứ X; Hội thi Nhà nông đua tài từ cấp cơ sở,;Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông; Chương trình tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông lần thứ Tư... Một mốc son trong năm 2022 là Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân Thế giới, sau 10 năm ở vị trí quan sát viên. 

Những hoạt động này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút không chỉ sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, mà còn nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp trong toàn xã hội. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội nâng lên; vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị, phong trào nông dân ngày càng phát triển mạnh. 

Từ ngày 07 -10/6/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (ảnh dưới) tham dự Đại hội Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO). Tại Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WFO.

Cùng với việc tổ chức, tham gia các sự kiện lớn, các cấp Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, gắn với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân ngày càng hiệu quả.

Sau khi dịch bệnh Covid -19 đã cơ bản được kiểm soát, cán bộ các cấp Hội đã tăng cường đi cơ sở, tìm hiểu sâu sát tình hình thực tiễn, đặc biệt là kịp thời nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân như lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao… đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có những giải pháp giúp hội viên, nông dân khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn trong tình hình mới. 

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội phát động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai sâu rộng.

Các phong trào của Hội, nhất là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội phát động, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai sâu rộng, thu hút được sự tham gia đông đảo của hàng triệu hội viên, nông dân cả nước. Việc phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt kết quả tích cực. Trong năm, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón,... cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu và tiêu thụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có nhiều đổi mới, ...

Nhìn chung năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, đạt được nhiều thành tích, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, làm cơ sở, tiền đề vững chắc để sang năm 2023 hoàn thành tốt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Tuyên truyền, vận động nông dân là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Hội. Để làm tốt chức năng này, việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động và nắm bắt thông tin từ cơ sở được các cấp Hội thực hiện như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?

Trong những năm qua, các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đến cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; các Chương trình Mục tiêu quốc gia; Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các nghị quyết của Hội, trọng tâm là các Nghị quyết số 04, 05, 06, 10 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan, kiểm tra hiệu quả hoạt động của một số mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân cả nước.

Các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu, học tập Bác một cách thiết thực hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19…

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các gương nông dân tiêu biểu “người tốt, việc tốt”; các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng; cùng với công tác thông tin, tuyên truyền truyền thống được triển khai thực hiện trực tiếp ở các cấp Hội thông qua hội nghị, hội thi, sinh hoạt chi tổ hội… tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương; các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, mở rộng hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội nhằm đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp Hội; đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng, tăng cường thông tin, tuyên truyền thông qua tin nhắn, mạng xã hội (Zalo, Facebook...). Các cơ quan báo, tạp chí, website của Trung ương Hội đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận, truyền thông, nghiên cứu, lý luận của Trung ương Hội; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề khó khăn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các cơ quan chức năng; phát huy tốt vai trò phản biện xã hội của cơ quan báo chí. Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới đã phát triển đa phương tiện, có nhiều hình thức mới trong phổ biến thông tin, khai thác mạnh mẽ các giải pháp phát hành điện tử; Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Hội đã đăng tải nhiều tin, bài về hoạt động của các cấp Hội; Hội Nông dân các cấp ở địa phương đã tổ chức tuyên truyền thông qua Bản tin Công tác Hội, website của Hội. 

1. Giống gà Tiên Yên được ông Lý Văn Diểng, người dân tộc Sán Dìu góp công bảo tồn và phát triển, nay trở thành một sản phẩm OCOP nổi tiếng của địa phương. 2. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thường, thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) - “Vua ngao Thái Bình”.  3. Phòng nuôi cấy mô tế bào, nhân giống cây keo lai của Doanh nghiệp Nguyên Hạnh (Bình Định) có quy mô 4 triệu cây/năm. 4. Ông Lê Thanh Liêm, ấp Bến Mương, xã Thạnh Ðức, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) trồng thành công nấm mối.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội không ngừng được đổi mới cả nội dung và hình thức đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, đặc biệt là trong các hoạt động có sự phối hợp với Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Nhờ tuyên truyền, vận động hiệu quả, nhiều sự kiện lớn mang tầm toàn quốc do Hội chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đã nhận được sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều tổ chức doanh nghiệp trong xã hội, thu hút được các nguồn lực xã hội hoá, góp phần giúp cho các cấp Hội tổ chức thành công các sự kiện.

Thông qua các hoạt động truyền thông, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, những khó khăn, bức xúc của nông dân và dư luận xã hội để kịp thời đề xuất với các cấp ủy, chính quyền cùng cấp có giải pháp tháo gỡ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

Năm 2023, để hoàn thành mục tiêu kép là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thì Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có những chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ cụ thể nào, thưa Phó Chủ tịch?

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều biến động khó lường sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân và hoạt động của các cấp Hội… Những thực tế đó đòi hỏi các cấp Hội phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong năm 2023 là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Các cấp Hội cần tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về lãnh đạo Đại hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công sự kiện này; đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các cấp Hội cần có kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội. Sau Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng quy chế và chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, để tiếp tục phát huy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và tổ chức Đại hội thành công, năm 2023 các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần tập trung các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Công tác tuyên truyền, vận động ở các cấp Hội không chỉ thông qua các buổi họp, tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội mà cần phải gắn với việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, thiết thực mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.   

Thứ hai, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội; chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên. Tăng cường xây dựng, phát triển và quản lý tốt Quỹ Hội, mở rộng phát triển các nguồn thu từ tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn của Hội. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo tiền đề phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, bố trí, phân công, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở. 

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo tiền đề phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội thời gian tới.

Thứ ba, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động và các phong trào thi đua do Hội phát động, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của các cấp Hội, đảm bảo nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng, đúng người, đúng thành tích, khen kịp thời để cổ vũ, động viên phong trào thi đua của cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội chú trọng khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất ở cơ sở và các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả; người trực tiếp lao động, cán bộ chi hội, tổ hội, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc, nhất là tại những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để nhân ra diện rộng các điển hình tiên tiến và các mô hình mới, nhân tố mới hoạt động có hiệu quả.

Thứ tư, phải tăng cường trang bị kiến thức cho nông dân thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để giúp cho nông dân có những năng lực trong quản trị cũng như trong tổ chức sản xuất tiên tiến, từng bước xây dựng người nông dân chuyên nghiệp; hỗ trợ nông dân các hoạt động kết nối thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, hàng hoá; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu hàng hóa; cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

Thứ năm, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò của các cấp Hội trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm là các nội dung liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch!

Năm 2022, các cấp Hội đã hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn hội viên nông dân thành lập mới 678 hợp tác xã và 3.900 tổ hợp tác; Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao cho gần 3,2 triệu lượt hội viên; trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho trên 131.000 hội viên nông dân; Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng thành công 4.699 mô hình điểm; Hỗ trợ trên 5,3 triệu hộ sản xuất nông nghiệp đã được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 5,8 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số; 78.000 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Nguồn: Trung ương Hội NDVN.

TỪ KHÓA #hội nông dân việt nam tập trung hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép năm 2023
TIN cùng chuyên mục