Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Thăm và trải nghiệm mô hình logistic trong nông nghiệp
(Tapchinongthonmoi.vn)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan, đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Dịch vụ vận chuyển quốc tế logistic LBP nhằm tìm hiểu về dịch vụ vận chuyển quốc tế logistics tại cảng Rosterdam- cảng chính lớn nhất tại châu Âu nơi mà sản phẩm nông nghiệp từ Việt Nam và các nước được vận chuyển đến châu Âu giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu trái cây cho Việt Nam...