Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
 • Sự ra đời Quốc ca Việt Nam
  Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những biểu trưng thể hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình. Quốc ca mạnh mẽ, hùng tráng, xứng đáng là một biểu tượng đặc biệt, thiêng liêng, cao quý và đầy tự hào của nước Việt Nam.
 • Tinh thần hợp tác của nông dân trong bối cảnh Việt Nam đổi mới
  Tinh thần liên kết, hợp tác là một đặc trưng vốn có của mỗi làng xã ở Việt Nam, bởi trong mỗi cộng đồng ngoài các nhóm gia đình, dòng họ, tổ liên gia, hội đồng niên, đồng môn… Các nhóm xã hội này đã tạo dựng mối liên kết chặt chẽ nhằm tương trợ, giúp đỡ trong các khâu của sản xuất nông nghiệp, từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch; ngoài ra họ còn liên kết nhằm chia sẻ tình cảm, động viên tinh thần lẫn nhau mỗi khi gia đình, trong cộng đồng khi có việc cưới xin, tang ma, ốm đau...
 • Đẩy mạnh trí thức hoá nông dân để nâng cao trình độ, năng lực làm chủ thực sự
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Trí thức hóa nông dân phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đột phá để nâng cao trình độ, năng lực làm chủ thực sự trong phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
 • Hợp tác xã – nhân tố chính trong sản xuất và xây dựng các sản phẩm OCOP
  (Tapchinongthonmoi,vn) - Kể từ khi thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tới nay, Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể góp phần cải thiện diện mạo nông thôn mới của tỉnh; xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nội lực, nâng cao giá trị gia tăng.
 • Nguyễn Thị Định - Nữ tướng huyền thoại của cách mạng miền Nam
  Trước bà, chưa có người phụ nữ nào tham gia cách mạng được phong hàm tướng. Năm 1965, khi bà được phong hàm Thiếu tướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.