Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%
10:45 02/08/2022 GMT+7
7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ như bia, linh kiện điện thoại...

 

Theo Việt Nam +