Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
 Huyện Thanh Trì :  15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước 2 năm

Huyện Thanh Trì : 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước 2 năm

(Tapchinongthonmoi.vn) - Tối 18/5, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Lễ Công bố, trao bằng công nhận 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao và đón nhận Quyết định công nhận điểm đến du lịch xã Đại Áng, xã Yên Mỹ.