Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tư vấn cho nông dân cách tiếp cận và giải ngân nguồn vốn vay hiệu quả

Tư vấn cho nông dân cách tiếp cận và giải ngân nguồn vốn vay hiệu quả

Thời gian qua, Tạp chí Nông thôn mới nhận được nhiều thông tin phản ánh của nông dân cả nước về những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh. Trong Chương trình Nông Thôn Mới - Theo dòng thời sự lần này, ông Phạm Anh Khôi – Giám đốc Công ty Tài chính FINA sẽ trao đổi, chia sẻ cùng cán bộ, hội viên nông dân và độc giả về vấn đề “Tiếp cận và giải ngân nguồn vốn vay hiệu quả”.