Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Triệu Phong (Quảng Trị): Chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu
Với vai trò đại diện vốn đầu tư xây dựng của UBND huyện Triệu Phong, thời gian qua Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong đã nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án được giao; các công trình đi vào hoạt động đã góp phần đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân tạo đà phát triển cho kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.