Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nâng cao hiệu quả của các nguồn vốn đầu tư
(Tapchinongthonmoi.vn) - Vấn đề đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, kể từ năm thành lập 2018 đến nay Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN) đã nỗ lực làm tốt vai trò của mình bằng những công trình chất lượng, có ý nghĩa lớn, mang lại giá trị thiết thực.