Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Quy định mới về đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Đây là vấn đề tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đến người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là nông dân. Nhiều bạn đọc đã gửi thư đề nghị giải đáp một số vấn đề liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung này. Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật