Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
 • Quy định về bồi thường thu hồi đất
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “... Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai…”. Tạp chí Nông thôn mới cũng nhận được nhiều thư bạn đọc, phản ánh bức xúc của mình trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường thu hồi đất… TS. Nguyễn Thanh Mai sẽ giải đáp những ý kiến của bạn đọc về các quy định của pháp luật
 • Một số chính sách hỗ trợ cho nông dân vay vốn
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Thời gian qua, Tạp chí Nông Thôn Mới nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc, chủ yếu là các hội viên Hội Nông dân hỏi về chính sách vay vốn tại ngân hàng. Chúng tôi xin trích đăng một số câu hỏi và giải đáp của luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLAW)
 • Các khoản phí lao động đi xuất khẩu cần biết
  Ngay sau khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2022), Tạp chí Nông thôn mới nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc, đề nghị giải đáp một số vấn đề liên quan đến những quy định của luật này.
 • Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật NLĐVNĐLV ở NN) có hiệu lực thi hành, Tạp chí Nông thôn mới đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;… Chúng tôi xin trích đăng một số câu hỏi và giải đáp của luật
 • Chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai
  Thời gian qua, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ riêng tỉnh Phú Yên đến ngày 02/12: Lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ 469ha; 335ha hoa màu và 1.358ha cây trồng khác bị thiệt hại; số gia súc chết cuốn trôi 598 con; gia cầm bị thiệt hại, cuốn trôi 18.734 con; 1,9ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi…