Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
 • Một số khoản mà hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến hộ nghèo và đã ban hành rất nhiều văn bản quy định việc hỗ trợ hộ nghèo đẩy mạnh sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống. Vậy hộ nghèo được hỗ trợ những gì? Tiến sĩ Trần thị Thu Hà - Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
 • Quyền công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 10/11/2022, Quốc hội đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 tới đây. Ngay từ khi ban hành, Luật này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong cả nước, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn. Liên quan đến nội hàm khái niệm dân chủ cơ sở; các cơ chế đảm bảo cho việc thực hiện dân chủ... Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này.
 • Những trường hợp được trợ giúp pháp lý miễn phí
  (Tapchinongthonmoi) - Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2017. Từ khi thực hiện Luật này, nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần giải quyết được nhiều vướng mắc cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động trợ giúp pháp lý phần lớn mới chỉ được thực hiện trong các buổi tư vấn pháp luật, trong khi còn có những hình thức khác chưa nhiều người biết đến.
 • Quy định mới về đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Đây là vấn đề tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đến người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là nông dân. Nhiều bạn đọc đã gửi thư đề nghị giải đáp một số vấn đề liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung này. Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật
 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải đáp ứng yêu cầu gì ?
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Hiện nay, xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, trong đó có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nhiều tổ chức, cá nhân muốn xây dựng cơ sở giết mổ động vật nhưng chưa nắm vững những quy định, quy chuẩn. Bên cạnh đó, không ít cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, gây ảnh hưởng đến môi trường… Bởi vậy Luật sư Vũ Văn Tuân (Công ty Luật Đại Nam - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã có những trao đổi về vấn đề này.
 • Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.