Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Thành lập Liên minh Đổi mới sáng tạo chăn nuôi lợn an toàn sinh học
(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 26/6, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi tổ chức cuộc họp ra mắt thành lập “Liên minh Đổi mới Sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở Việt Nam” với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học, ứng phó với dịch bệnh, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời hướng tới một tương lai an toàn, bền vững cho ngành Chăn nuôi lợn ở Việt Nam.