Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tránh tái nghèo, làm giàu ở xã thuần nông Bình Lợi
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nằm giáp ranh với tỉnh Long An, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được biết đến là một xã thuần nông. Lợi thế ruộng vườn rộng nên nông dân ở đây tập trung vào canh tác nhiều loại cây trồng mang lại nguồn lợi cho địa phương. Các mô hình làm ăn kinh tế phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Đây chính là hướng mở để người nông dân xoá đói giám nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.