Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

9 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

11:20 02/10/2022 GMT+7
9 tháng năm 2022, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

 

Theo TTXVN/Vietnam+