Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 56 cán bộ Hội cấp xã miền núi phía Bắc

07:44 13/04/2021 GMT+7

Ngày 12.4.2021 tại Hà Nội, Trường Đào tạo Cán bộ Hội Nông dân (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp xã các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Hội Nông dân phát biểu khai giảng lớp học.

Lớp học này có 56 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã của 14 tỉnh miền núi phía Bắc được thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 của Trường Cán bộ đã được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê chuẩn và giao chỉ tiêu thực hiện.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ VII đã xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ giải pháp lớn, trong đó công tác xây dựng tổ chức Hội và đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội có vị trí quan trọng hàng đầu. Hội NDVN đang từng bước xác định vai trò là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên công tác này còn một số hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận cán bộ các cấp Hội còn hạn chế về nhận thức và trình độ học vấn, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp học.

Để góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập nêu trên, từ năm 2011 đến nay, Trường Cán bộ Hội NDVN đã tham mưu và trực tiếp đào tạo 7 khóa, 37 lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội ND cho 2.556 học viên; trực tiếp và phối hợp tổ chức 170 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 16.366 lượt cán bộ các cấp Hội. Thông qua đó đã góp phần nâng cao hơn trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cấp Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Hội Nông dân trình bày chuyên đề đầu tiên cho các học viên tại lớp học.

Mục tiêu của khóa học này giúp đội ngũ học viên cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn mới, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình của Đảng, Nhà nước”.

Trong thời gian từ ngày 12-17.4.2021, các học viên sẽ được nghe truyền đạt 9 chuyên đề về lý luận, về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, các kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ Hội và một số chuyên đề như: Xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; hoạt động giám sát và phản biện xã hội… Lớp học cũng dành một buổi đi tham quan, nghiên cứu mô hình thực tế. Kết thúc khóa học, mỗi học viên viết một bài thu hoạch là cơ sở để nhà trường, ban tổ chức lớp học đánh giá kết quả học tập.

Các học viên tham gia lớp học.

Tham gia lớp học, các học viên có độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm khác nhau, đa số có trình độ chuyên môn khá cao, tuy nhiên cũng có một số học viên mới chuyển sang công tác tại Hội Nông dân cơ sở sau Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua, do đó chưa có nhiều thời gian để tiếp cận với tổ chức và kinh nghiệm hoạt động của người cán bộ Hội Nông dân. Vì vậy, các học viên sẽ được quán triệt những nội dung mới đã được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII và tổ chức thực hiện trong thực tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu, do sự đa dạng về vùng miền, dân tộc, văn hóa… nên các học viên cần nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn trong quá trình sinh hoạt, học tập tại trường, phát huy dân chủ, tích cực chia sẻ kinh nghiệm công tác và giúp đỡ nhau trong học tập để có được kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: Chu Hồng Châu