Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cần đẩy nhanh chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

20:58 25/01/2022 GMT+7
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chính phủ chuẩn bị Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội rất kỹ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 ngày 30/12/2021 về chương trình này.

Sáng 25/1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp với các bộ, ngành, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chính phủ chuẩn bị Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội rất kỹ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 ngày 30/12/2021 về chương trình này.

Tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội khóa XV cũng thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình.

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

“Chính phủ cần có nghị quyết để quyết nghị chính thức một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 43. Cuộc họp nhằm cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thường trực Chính phủ, báo cáo Chính phủ thông qua, cố gắng ban hành Nghị quyết trước khi nghỉ Tết Nguyên đán,” Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Báo cáo một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Bộ đã chủ động, khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 phần, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết của từng bộ, cơ quan, địa phương theo lộ trình, thời gian phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh, hạn chế tối đa việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải ban hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý 1/2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất sửa đổi, bổ sung các giải pháp, chính sách nếu cần thiết và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối của các năm 2022 và 2023, báo cáo tổng kết tại kỳ họp giữa năm 2024.

Về ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Đối với ý kiến làm rõ mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu trong dự thảo Nghị quyết để cụ thể hóa chính sách tại Nghị quyết 43, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện và xây dựng dự toán cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bộ cũng đã tiếp thu tại dự thảo Nghị quyết, giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm việc người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động trong trường hợp cần thiết.

Dự thảo Nghị quyết giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trong quý 1/2022.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án bảo lãnh Chính phủ đối với phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách.

Liên quan đến các chương trình Ngân hàng Chính sách xã hội được giao, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh cho biết đối với 3 chương trình cho vay mới là: cho vay để mua máy tính cho sinh viên, cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và cho vay để phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị quyết 88/2019/QH14, Ngân hàng đã có đề nghị các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ ban hành nghị định và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để có hướng triển khai.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn dự thảo hướng dẫn cho vay, phát hành kịp thời ngay sau khi có các nghị quyết, quyết định này.

Về hỗ trợ 2%/năm với các chương trình tín dụng lãi suất trên 6%/năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất chủ yếu hỗ trợ với các món vay phát sinh trong năm 2022-2023, tổng lãi suất hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ đồng (mỗi năm 1.500 tỷ đồng), khi có quy định, sẽ sớm hoàn thiện cho vay kịp thời.

Về nguồn lực, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án về phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội, do toàn bộ nguồn lực thực hiện Chương trình là huy động từ trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đề xuất tiếp tục tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo nghị quyết của Chính phủ. Sau khi có quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thông tư hướng dẫn quy trình hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức tín dụng.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cũng đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ là tổ hợp tác, tiếp tục rà soát các giải pháp, quy định pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội phải làm nhanh, các giải pháp phải khả thi, sát thực, bám sát Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 43 của Quốc hội, phải rõ ràng để các bộ, ngành thực hiện hiệu quả, bởi đây là chương trình lớn với tổng kinh phí gần 350 nghìn tỷ đồng, nhiều nhiệm vụ phải phối hợp linh hoạt với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Một lần nữa nhấn mạnh mong muốn của Thường trực Chính phủ là ký ban hành Nghị quyết trước khi nghỉ Tết, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, rà soát lại các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình để giao nhiệm vụ cho phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến việc rà soát các đối tượng chính sách, nghiên cứu việc bổ sung đối tượng hỗ trợ cho phù hợp; trình tự thủ tục thực hiện chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra vi phạm; bổ sung vào dự thảo nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra để phòng trường hợp vi phạm pháp luật./.

Theo Vietnam +

Năm 2022, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển
Theo Nghị quyết 03/NQ-CP mà Chính phủ vừa ban hành, Chính phủ thống nhất chủ đề điều hành của năm 2022 là "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển."