Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chủ tịch nước làm việc với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

07:04 22/04/2022 GMT+7
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Luật gia tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, nhất là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Luật gia tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, nhất là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập năm 1955, từ chỗ chỉ có 40 hội viên, hiện nay Hội đã có gần 70.000 hội viên là những luật gia lão thành với nhiều kinh nghiệm và các luật gia trẻ đầy hoài bão, đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, cùng thực hiện mục tiêu là phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (ban hành năm 2000), hơn 20 năm qua, Hội đã phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng, đã góp ý trên 39.000 lượt vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 119.000 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Hội Luật gia Việt Nam về những thành tích đạt được, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức và hoạt động của Hội, trong đó, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 56 về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội.

Chủ tịch nước đề nghị, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo lãnh đạo các cấp Hội thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò của tổ chức chính trị nghề nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ mục đích.

Hội đã trở thành tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp vững mạnh; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, đóng góp vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Luật gia tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hội viên và nhân dân, nâng cao tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật. Hội chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng các nghiệp vụ hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, nhất là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, qua đó phát huy vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Hội cũng cần đóng góp vào nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật và làm việc pháp lý của nước ta, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế thì cần tranh thủ sự ủng hộ của các luật gia, bạn bè quốc tế đối với nước ta; có chương trình vận động các luật gia Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia đóng góp cho đất nước. Song song với đó, Hội cần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hội viên. Các cấp hội cần quán triệt hơn nữa các đường lối, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Hội Luật gia Việt Nam chủ động đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến các thành viên của Hội để đóng góp xây dựng "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và cho biết, sắp tới có hội nghị tổ chức ở 3 vùng cả nước, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mong muốn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, qua đó góp phần tuyên truyền giới thiệu cho hội viên về Đề án quan trọng này.

Theo Báo Chính Phủ