Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Trồng bưởi da xanh làm giàu hiệu quả ở Bình Phước
- 07:50 12/07/2017 GMT+7
Thiên nhiên ưu đãi và thị trường tiêu thụ lớn là lợi thế rất lớn để phát triển bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tuy nhiên để biến nó thành hiện thực đòi hỏi ở phía các cơ quan Nhà nước có chính sách hỗ trợ về KHKT, tín dụng…cho nông dân