Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đậu mùa khỉ lây lan mạnh, các biện pháp để phòng tránh
07:22 27/07/2022 GMT+7
Sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong khu vực khiến bệnh đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh ở Việt Nam.

 

Theo VOV