Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Đồng chí Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII

Tạp chí Nông Thôn Mới - 09:35 27/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thay mặt BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, phát biểu trước Đại hội VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra 111 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VIII. 111 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là những người có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó. 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII họp ngày 26/12/2023 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội nghị đã bầu 18 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4 đồng chí: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Thay mặt BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, phát biểu trước Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đại hội, cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Thay mặt BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, tổ chức đối với Hội NDVN trong những năm qua và trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào BCH Trung ương Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn về mọi mặt, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước trước, quyết tâm khắc phục những khó khăn, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII đề ra, trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và 3 đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới".

Tạp chí Nông Thôn Mới xin đăng Lý lịch trích ngang, quá trình công tác của đồng chí Lương Quốc Đoàn
– Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII: