Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
SỰ KIỆN: Vinamilk