Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Thái Nguyên: 100 cán bộ và chi hội trưởng nông dân được bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội

Hoàng Tính - 13:37 25/04/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) – Trong 3 ngày từ 23/4 đến ngày 25/4/2024, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024 cho 100 học viên.

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Đồng Hỷ để tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024 cho 100 học viên là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Hội nÔng dân cơ sở và chi hội trưởng chi hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

100 học viên được tập huấn bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024. (Ảnh Hội ND Đồng Hỷ)

Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được học tập, tìm hiểu các chuyên đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, thông tin thời sự trong nước và quốc tế; chính sách bảo hiểm xã hội; một số chương trình tín dụng, chính sách xã hội; hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể ở địa phương; công tác giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng triển khai các hoạt động phong trào cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân huyện Đồng Hỷ nói riêng và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nói chung.