Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Nông dân Bình Dương hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh
Ái Vân - 07:58 26/08/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 24 - 25/8, tại tỉnh Bình Dương, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

​Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự đại hội có ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tỏi quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Hội Nông dân và hội viên nông dân. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/8/2023, với sự tham gia của 294 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 45.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương tham dự Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao. Đây là minh chứng khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp tỉnh Bình Dương đã đi vào thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành quả công tác Hội và phong trào nông dân của cả nước; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã trở thành điểm sáng của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chiếm gần 90% so với tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh.

Hội Nông dân các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức Hội và giai cấp Nông dân vững mạnh; tăng cường tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, phát huy vai trò của nông dân cùng với Đảng bộ và nhân dân của tỉnh đưa kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; an ninh - quốc phòng được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được đảm bảo và không ngừng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phấn đấu xây dựng ít nhất 80 chi hội nông dân nghề nghiệp, ít nhất 20 mô hình khởi nghiệp sáng tạo… Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bàn bạc, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh lãnh đạo công tác Hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đảm bảo các tiêu chuẩn và năng lực tham gia, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập được 315 tổ hợp tác với 3.435 thành viên; 45 hợp tác xã nông nghiệp với 435 thành viên, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả tỉnh lên 78 hợp tác xã với 1.097 thành viên, đạt 108,33% so với nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao cờ cho Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội, các vấn đề liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nông dân nắm được, hiểu được và thực hiện;

Hội cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hấp dẫn; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy nhận thức nhạy bén "tự tin trong tham mưu, khéo léo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động", được "dân tin, dân học tập, dân làm theo", từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy lợi ích thiết thực và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân làm mục tiêu nội dung hoạt động của Hội. Hội, cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi; Trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đối với tỉnh Bình Dương, các cấp Hội Nông dân cần xác định tiếp tục phát huy nền tảng đã có, vận dụng sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Trong đó, có Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gắn liền với định hướng của đề án Thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ra mắt BCH Hội Nông dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: ĐVCC

Hội vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh để bứt phá, chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, gia công sang sản xuất chuyên nghiệp, tiên tiến; Xây dựng các vùng sản xuất tập trung, các mô hình nông nghiệp đặc trưng, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số;

Từng bước làm chủ công nghệ, thị trường, đi lên trong chuỗi giá trị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với Làng thông minh; đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn lên tầm cao mới; Phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, các doanh nghiệp, tổ chức đẩy mạnh vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; chú trọng khai thác nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng vật tư nông nghiệp…

Đồng thời, tin tưởng Hội Nông dân tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Hội đi trước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương, đóng góp chung vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội Nông tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh; nâng cao trách nhiệm và thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện, nhất là cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; xây dựng giai cấp Nông dân trong thời kỳ mới có tri thức, tay nghề giỏi, đoàn kết tương trợ, làm tốt trách nhiệm công dân.​

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 29 người tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Dương khoá X đã bầu ông Đỗ Ngọc Huy tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2023 - 2028.