Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Bùi Ánh - Lương Hà - 16:56 22/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thực hiện yêu cầu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triển khai các phong trào, phần việc cụ thể nhằm hiện thực hóa những chủ trương, đường lối của cấp trên.

Ngày 22-3, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung ương Hội kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Hội và các điểm cầu cấp cơ sở. Chủ trì, chỉ đạo Hội nghị Thường trực Trung ương HND Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có ông Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh; các Phó Chủ tịch HND tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan HND tỉnh. Hội nghị được kết nối với 83 điểm cầu với 2.237 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; các Phó Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); chương trình công tác trọng tâm của BCH Trung ương HND Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Điểm cầu Thị xã Nghi Sơn

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và những nội dung liên quan nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do HND Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng HND Việt Nam vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Điểm cầu huyện Như Xuân

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp Hội nắm vững nội dung các Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội ngay từ  những năm đầu thực hiện.

Bám sát Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và quyết tâm thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu, cụ thể: Hằng năm, có 100% hội viên, nông dân được tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội; 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở và chi, tổ hội được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Có 90% cán bộ chuyên trách công tác Hội được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn; Kết nạp mới 35.000 hội viên trở lên, phấn đấu đến năm 2028 tỉ lệ tập hợp hội viên đạt 97% trở lên so với số lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản; Trong nhiệm kỳ thành lập mới 100 chi hội Nông dân nghề nghiệp trở lên; 100% cơ sở Hội thành lập mới được từ 1- 2 tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Phấn đấu có từ 97% cơ sở Hội trở lên được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đến năm 2028 số dư quỹ Hội đạt bình quân từ 200.000 đồng trở lên/hội viên; Hằng năm, phổ biến chính sách pháp luật và tư vấn pháp lý cho 350.000 lượt hội viên, nông dân trở lên; Có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu SXKD giỏi, trong đó có ít nhất 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình nông dân SXKD giỏi các cấp; Tham gia thực hiện chương trình dạy nghề cho 3.000 lao động trở lên; tạo việc làm và nguồn xuất khẩu lao động cho 2.000 người trở lên; Vận động, hỗ trợ thành lập mới 100 HTX trở lên; thành lập được 1.000 tổ hợp tác trở lên trong nhiệm kỳ...