Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hơn 5.000 cán bộ Hội được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, về chương trình OCOP

Đức Vượng - 16:47 22/04/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 22/4 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức tổng kết dự án “Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ và hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tích cực tham gia chương trình OCOP tại các địa phương” và ra mắt cuốn “Cẩm nang Hướng dẫn nâng cao nhận thức về Phát triển cộng đồng, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số trong Sản xuất nông nghiệp và vai trò của Hội Nông dân trong triển khai chương trình OCOP”.

Theo đó, hội nghị Tổng kết Dự án “Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ và hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tích cực tham gia chương trình OCOP tại các địa phương” được Chương trình phát triển Liên Hợp quốc, chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ được thực hiện từ tháng 7 năm 2022, và sẽ kết thúc cuối tháng 4 năm 2024.

Hội nghị tổng kết dự án nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số

Hội nghị do ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Cùng chủ trì có ông Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu Liên Hợp quốc.

Hơn 5.000 cán bộ Hội Nông dân được nâng cao nhận thức nhờ dự án

Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Nhận thấy tầm quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ người nông dân nhất là các nông dân trẻ trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chương trình OCOP và chủ động đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế, tháng 6/2020, Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Đề án số 03 về “Nâng cao vai trò cùa Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025”. Tuy nhiên, điểm khó khăn, hạn chế của Đề án này là thiếu nguồn lực để triển khai các nội dung, giải pháp, vì vậy, cần sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhất là các tổ chức quốc tế.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu tại hội nghị

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc và Quỹ Môi trường toàn cầu triển khai Dự án "Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ và hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tích cực tham gia chương trình OCOP tại các địa phương" nhằm xây dựng năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số gắn với Chương trình OCOP.

Qua hội nghị tổng kết này, ông Phạm Tiến Nam vui mừng thông báo các kết quả đạt được, cụ thể: Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức cho hơn 5.000 cán bộ Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở về khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, về chương trình OCop thông qua tập huấn chuyên đề và những sản phẩm tuyên truyền của Dự án.

Từ nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ sẽ tuyên truyền cho đông đảo nông dân về tầm quan trọng của khởi nghiệp, sáng tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển cộng đồng bền vững tại nông thôn.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCop; Trao đổi, chia sẻ thông tin tới người dân các nội dung liên quan đến các vấn đề về nông dân khởi nghiệp, chính sách phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương, chuyển đổi số trong nông nghiệp cho nông dân các tỉnh thành phố.

Cũng trong hội nghị lần này, ông Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã báo cáo tổng kết dự án. Theo đó, Dự án được triển khai tại 10 tỉnh, thành: Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bình Định, Bạc Liêu và Cà Mau.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án báo cáo kết quả tổng kết của Dự án

Dự án được triển khai từ tháng 4/2022, đến tháng 4/2024. Trong quá trình triển khai, Dự án đã tổ chức được 10 chương trình, hoạt động thiết thực như tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nghị đối thoại, điễn đàn… có sự tham gia của đông đảo các cấp cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua các diễn đàn trao đổi, tập huấn, nông dân đã được tìm hiểu về tình hình sản xuất nông nghiệp, vai trò của nền nông nghiệp trong nước và quốc tế trong bối cảnh hiện đại; những chính sách nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo; cách thức Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và từng bước tham gia kinh tế số; khái quát về tình hình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Ra mắt 3.500 cuốn cẩm nang nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân

Cũng tại hội nghị tổng kết dự án "Nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số", Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc đã biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang “Hướng dẫn nâng cao nhận thức về phát triển cộng đồng, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và vai trò của Hội Nông dân trong triển khai chương trình OCOP”. Theo đó, cuốn cẩm nang tài liệu bao gồm 4 phần: Phát triển cộng đồng; Khởi nghiệp sáng tạo; Chuyển đổi số; Triển khai Chương trình OCOP.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, bà Nguyễn Thị Vĩnh An cho rằng: “Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia phát triển các sản phẩm OCOP tại địa phương”.

“Cuốn cẩm nang là một sản phẩm hướng dẫn rất bổ ích, thiết thực với cán bộ, hội viên nông dân. Là tài liệu rất quý báu và thiết thực đối với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cán bộ, hội viên nông dân cả nước nói chung”, bà An nói thêm.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị tổng kết

Các đại biểu có mặt tại hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi; đề xuất các ý tưởng giai đoạn hoạt động tiếp theo. Cùng với đó đã thống nhất với nội dung và đánh giá cao các kết quả đạt được của Dự án cũng như đánh giá cao chất lượng, hiệu quả, giá trị của cuốn cẩm nang.

Tại Hội nghị cũng ghi nhận sự thống nhất cao của các đại biểu với quan điểm, xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn là tất yếu, khách quan.

Bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Ông Hải nhấn mạnh: “Hội Nông dân phải là cầu nối dẫn dắt, tạo nền tảng để cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số và chuyển đổi số là con đường đặc biệt quan trọng trong hội nhập quốc tế. Các cấp Hội Nông dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên nông dân tham gia khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia phát triển chương trình OCOP tại địa phương”.

Kiên Giang: Hội Nông dân góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, an sinh xã hội.