Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Lương công chức loại A2 tăng bao nhiêu khi lương cơ sở tăng mức 1,8 triệu đồng?
14:29 08/11/2022 GMT+7
Dự kiến mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng (20,8%) từ 01/7/2023. Khi đó, các đối tượng thuộc diện công chức loại A2 sẽ có các mức lương tăng tương ứng như sau:

Theo VOV