Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Người bị tinh giản biên chế nên biết các chế độ được hưởng
07:43 15/02/2023 GMT+7
Theo Nghị định 108/2014 và các nghị định sửa đổi, bổ sung thì cán bộ công chức, viên chức bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chế độ sau tùy vào hình thức tinh giản

Theo VOV