Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Lào Cai “Xây dựng thế hệ nông dân mới, kiến tạo cho sự phát triển của tỉnh”

Hoàng Tính - 14:18 26/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Dự Đại hội còn có ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Lào Cai và 295 đại biểu đại diện cho gần 106.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Mùa Xuân)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã không ngừng “Xây dựng thế hệ nông dân mới, kiến tạo cho sự phát triển của tỉnh”, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã kết nạp được 10.927 hội viên (đạt 320% so với Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 105.717 hội viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội được nâng lên, có 93 cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 61%), 59 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 39%), không có cơ sở Hội yếu kém; tổng số 1.458 chi hội, trong đó có 992 xuất sắc, 451 khá, 11 trung bình. Có 10.402 hội viên là đảng viên, chiếm 10% so với tổng số hội viên.

Các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức được trên 18.877 buổi tuyên truyền cho 1 triệu lượt hội viên nông dân, tổ chức 73 hội nghị đối thoại cho trên 4,7 nghìn lượt người về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng hàng trăm phóng sự, hàng nghìn bài viết biểu dương gương tập thể, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Mùa Xuân)

Theo đó hằng năm, có hơn 40 nghìn hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi, hiện trên địa bàn tỉnh có 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp (cấp Trung ương 100 hộ, cấp tỉnh 1.094 hộ; cấp huyện 3.767 hộ; cấp xã 11.548 hộ), có 9.732 hộ nông dân SXKD giỏi là người dân tộc thiểu số, chiếm 61,5% tổng số hộ nông dân SXKD giỏi toàn tỉnh.

Để hỗ trợ vốn cho nông dân, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Lào Cai là 39,745 tỷ đồng đang thực hiện 64 lượt dự án, giải quyết việc làm cho hơn 1.300 lao động. 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả Quỹ HTND; Cùng với đó các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cũng đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai thực hiện hoạt động ủy thác với tổng dư nợ 1.018,492 tỷ đồng (cho 18.021 hộ vay, tại 527 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 329 tỷ đồng so với 2018); Phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT Lào Cai tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp (với 564 tổ vay vốn và tổ liên kết vốn, cho 12.160 hộ vay, dư nợ đạt 1.496,828 tỷ đồng, tăng 485 tỷ đồng so với năm 2018).

Trong công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cũng đã thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện. Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 16.796 nghìn lao động nông dân, trong đó Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức được 42 lớp dạy nghề cho 1.207 lao động, đào tạo các nghề ngắn hạn, thời gian đào tạo nghề dưới 3 tháng cho nông dân, gồm các nhóm nghề may, thêu thổ cẩm, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề khác.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Lào Cai. (Ảnh Mùa Xuân)

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng Vietgap, Globalgap; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho trên 93 nghìn lượt hội viên; hướng dẫn thành lập mới và duy trì hoạt động của 83 hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đẻ phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân.

“Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách. Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn”, ông Nam cho hay.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. (Ảnh Mùa Xuân)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Các cấp Hội cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn...

TLãnh đạo T.Ư Hội và lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng Ban Chấp hành HND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội. (Ảnh: Mùa Xuân)

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã có 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 14 tập thể, 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 54 tập thể và 35 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 44 tập thể, 83 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; UBND cấp huyện khen thưởng cho 143 tập thể, 673 cá nhân; UBND cấp xã khen thưởng cho 690 tập thể, 1.723 cá nhân; Hội ND tỉnh tặng Bằng khen cho 69 tập thể, 153 cá nhân; Hội Nông dân cấp huyện khen thưởng cho 143 tập thể, 254 cá nhân. Có 5 nông dân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, 28 nông dân được vinh danh “Nông dân Lào Cai xuất sắc”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 32 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 12 đại biểu.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể

1. Có 100% cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, học tập phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội và của tỉnh.

2. Trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, kỹ năng sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ công tác Hội.

3. Kết nạp từ 5.000 hội viên trở lên.

4. Thành lập mới 300 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 20 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

5. Có từ 97% cơ sở Hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

6. Có 100% chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động Hội.

7. Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 10.000 hội viên trở lên.

8. Hỗ trợ ít nhất 5.000 hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tạo được gian hàng số.

9. Có trên 95% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

10. Vận động từ 1.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

11. Hằng năm có từ 50% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 30% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

12. Có từ 15% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

13. Hỗ trợ thành lập mới 50 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 5 hợp tác xã nông nghiệp.

14. Có 100% hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

15. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 5%/năm trở lên, trong đó 1% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách.

16. Các cấp Hội xây dựng ít nhất 5 mô hình, phần việc về phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới.

17. Hằng năm mỗi chi hội Nông dân (còn nguồn) giới thiệu được ít nhất 01 hội viên ưu tú cho cấp uỷ xem xét kết nạp Đảng.

18. Có 90% các cấp Hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.