Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: đất đai
 • Mong được thuê đất lâu dài để yên tâm sản xuất
  Hiện nay, với diện tích 16ha, Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản Bình Thành xã Tiêu Động, huyện Bình Lục (Hà Nam) đang thuê đất nông nghiệp của UBND xã Tiêu Động với thời hạn 5 năm. Anh Hoàng Văn Thường, Giám đốc HTX mong muốn sẽ có cơ chế, chính sách “mở” cho HTX để được thuê đất lâu dài, từ đó người dân yên tâm sản xuất.
 • Để nông dân được tiếp cận, sử dụng và phát huy hiệu quả đất đai công bằng và bền vững
  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư diễn ra nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với nông nghiệp và nông dân, đòi hỏi trước hết người nông dân phải được tiếp cận, sử dụng và phát huy hiệu quả đất đai một cách công bằng và bền vững.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai hộ nông dân theo hướng hiện đại, bền vững
  (Tapchinongthonmoi.vn)- Việc sử dụng đất nông nghiệp đúng mục đích của các hộ nông dân đã góp phần đem lại những kết quả tích cực của ngành Nông nghiệp nước ta trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề tồn tại hạn chế đặc biệt là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp chưa cao. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là được coi là một trong những yếu tố cần thiết góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.
 • Tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp - những vướng mắc và giải pháp
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Hiện nay, quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp ở nước ta vẫn chủ yếu dựa vào nông hộ quy mô nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp. Vì vậy, việc tích tụ, tập trung ruộng đất đòi hỏi có những giải pháp phù hợp để phục vụ cho việc cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao đời sống...