Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Thực trạng giá thức ăn chăn nuôi tháng 3.2022
10:54 19/03/2022 GMT+7
So với cùng kỳ (tháng 3/2021), giá nguyên liệu TACN tháng 3/2022 đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm ngũ cốc.