Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm 2022
22:43 09/08/2022 GMT+7
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022. Lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ.

Theo TTXVN