Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Xuất siêu 2 tháng đầu năm 2024 cao nhất 16 năm

07:31 02/03/2024 GMT+7
Hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 59,34 tỷ USD, nhập khẩu 54,62 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Theo TTXVN