Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Bình Dương: Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
12:40 23/08/2018 GMT+7

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Phương án​ Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, đối tượng cần bảo vệ là khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng  sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

UBND tỉnh Bình Dương tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là những khu vực chưa được phép khai thác.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoáng sản; thường xuyên rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; công bố, công khai các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực dự trữ khoáng sản để các sở, ngành, địa phương và người dân cùng biết và phối hợp bảo vệ; xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND các huyện, thị xã, thành phố tại các địa bàn đã xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép hoặc có nguy cơ diễn ra khai thác khoáng sản trái phép…

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản và tổ chức, cá nhân sử dụng đất khi thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các loại khoáng sản phát hiện được trong khu vực thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác…

PV